Retrospektywę Festiwalu NNW w Sieradzu zakończyła uroczysta gala. Wręczono honorowe statuetki

przez Monika Tarka-Kilen

W Sieradzu zakończyła się  w czwartek 21 marca wieczorem dwudniowa Retrospektywą Festiwalu NNW. Podczas uroczystej gali, zorganizowanej na zakończenie wydarzenia filmowo-historycznego, wręczono bohaterom z regionu honorowe statuetki: Sygnety Niepodległości i Drzwi do Wolności. Festiwal NNW od lat honoruje bohaterów przywracając im pamięć. Galę poprowadził Krzysztof Ziemiec a gości przywitał dyrektor Festiwalu Filmowego NNW Arkadiusz Gołębiewski.

Wśród gości gali widać było wiceprezydenta Sieradza Rafała Matysiaka oraz radnych Rady Miejskiej w Sieradzu, Iwonę Koperską Przewodniczącą Sejmiku Województwa Łódzkiego, przedstawicieli samorządu, Jarosława Janiaka – wójta Gminy Burzenin, Krzysztofa Andrzejewskiego  – wójta Gminy Goszczanów, przedstawicieli duchowieństwa, siostry z Zakonu Sióstr Urszulanek, Radosława Kucharskiego  – przewodniczącego Solidarności Rolników Indywidualnych Powiatu Sieradzkiego oraz Romualda Erenca – dyrektora Sieradzkiego Centrum Kultury. Nie zabrakło przedstawicieli środowisk kombatanckich i wolnościowych Ziemi Sieradzkiej a także przedstawicieli Placówek Oświatowych w Sieradzu.

Sygnetami Niepodległości uhonorowani zostali:
– bracia Stanisław, Czesław, Tadeusz i Antoni Bartolikowie z Sieradza – żołnierze KWP, – Antoni Chowański ps. „Wojciech”, „Kuba”,
– Jan Chowański ps. „Tadek”,
– Ludwik Danielak ps. „Szatan”, „Bojar”, „Lotny”.

Drzwiami do Wolności uhonorowani zostali:
– działacze Solidarności – Michał Gorczyca, Jerzy Dęga;
– działacze na rzecz poszanowania lokalnej historii – Jerzy Pietrucha oraz Marian Szaflik
– a także Urząd Marszałka Województwa Łódzkiego – statuetka przyznana za wieloletnie wyjątkowe zaangażowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych i patriotycznych, szczególnie kierowanych do młodzieży.

Uhonorowani Drzwiami do Wolności Festiwalu NNW w Sieradzu

  • Michał Gorczyca – od 1980 r. działacz NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” w Sieradzu. Brał udział w przygotowaniu i przebiegu strajku ostrzegawczego w zakładzie w Sieradzu w marcu 1981 r. W po 13 grudnia kontynuował nielegalną wówczas działalnością związkową w ramach Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Ziemi Sieradzkiej oraz Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Podejmował działania mające na celu przywrócenie działalności zawieszonego Związku, organizował zbiórki pieniędzy na pomoc osobom represjonowanym, kolportaż prasy i wydawnictw podziemnych, sporządzanie ulotek i plakatów o treściach związkowych i antykomunistycznych a także w akcje plakatowe. Inwigilowany i rozpracowywany w latach 1981–1989 przez Służbę Bezpieczeństwa. Osadzony za swoją działalność w Zakładzie Karnym w Sieradzu, gdzie przebywał do 1983 r.

Statuetkę panu Michałowi Gorczycy wręczył Rafał Matysiak  -wiceprezydent miasta Sieradza.

  • Pośmiertnie Jerzy Dęga – działacz NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. W okresie PRL-u organizował struktury gminne Związku oraz współpracował z Ogólnopolskim Komitetem Oporu Rolników kolportując ulotki i prasę podziemną. Był uczestnikiem porozumień rzeszowsko-ustrzyckich w 1981r. Po upadku komunizmu pełnił funkcję przewodniczącego Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” Województwa Łódzkiego, a w 2016 roku otrzymał tytuł honorowego przewodniczącego Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w Łodzi. Przez ponad 50 lat był członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, a przez 25 lat prezesem OSP w Charłupi Małej, gdzie mieszkał i pracował. W uznaniu zasług został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi za wybitne zasługi w działalności dla rozwoju polskiego rolnictwa, działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju, za osiągnięcia w pracy społecznej i związkowej.

Statuetkę na ręce żony i córki pana Jerzego wręczył Radosław Kucharski – przewodniczący Solidarności Rolników Indywidaulanych Powiatu Sieradzkiego.

  •  Jerzy Pietrucha, który razem ze swoją wielopokoleniową rodziną przedsiębiorców jest mocno związany z Gminą Błaszki, angażuje się w działalność społeczną na rzecz jej mieszkańców. Grupa Pietrucha współpracuje z Zespołem Szkół im. St. Staszica w Błaszkach i pozostałymi placówkami edukacyjnymi działającymi na terenie gminy. Wspiera błaszkowską drużynę harcerską angażując się w projekty wydawnicze upamiętniające lokalną historię, jak również współorganizując imprezy plenerowe o charakterze historycznym. Rodzinne przedsiębiorstwo realizuje misję krzewienia postaw patriotycznych oraz poszanowania lokalnej historii . Sfinansowało m.in. renowację grobowca rodziny Żelisławskich, z której wywodzi się Kazimierz Pilawa-Żelisławski – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler orderu Virtutti Militari, ofiara Zbrodni Katyńskiej. Od 2014 r. Jerzy Pietrucha jest organizatorem Rajdu Konnego Pamięci Żołnierzy Wyklętych – cyklicznego wydarzenia organizowanego od 9 lat.

Statuetkę w imieniu Jerzego Pietruchy odebrał Marcin Chorąziak a wręczył ją Tadeusz Chowański.

  • Marian Szaflik – wieloletni działacz społeczny z Burzenina. W latach 1980-1992 Zastępca Przewodniczącego Gminnego Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Burzeninie a także klubu Solidarności w zakładzie Terpol. Inicjator budowy pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego odsłoniętego 15 sierpnia 1991. Aktywny członek, organizator i uczestnik stowarzyszeń i ruchów społecznych, zamiłowany historyk regionu.

Statuetkę Marianowi Szaflikowi wręczył pan Jarosław Janiak  – wójt Gminy Burzenin.

  • Urząd Marszałka Województwa Łódzkiego. Statuetka przyznana za wieloletnie wyjątkowe zaangażowanie i wspieranie inicjatyw edukacyjnych i patriotycznych, szczególnie kierowanych do młodzieży. Urząd Marszałkowski w Łodzi jest jednym z samorządów, który dba o pamięć niezłomnych bohaterów walczących o wolność naszej ojczyzny. Stworzył program, dzięki któremu można pozyskiwać środki na upamiętniane historycznych wydarzeń lokalnych społeczności województwa łódzkiego. Stoi na straży pamięci tych, którzy walczyli o naszą wolność. Jest organizatorem rekonstrukcji bitwy w rejonie rzeki Warty w Beleniu oraz konkursu “Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”. Uczestnicy tego konkursu mogą pogłębić swoją wiedzę o bohaterach i zapoznać się z ich losami. To nie tylko doskonała okazja do zwiększenia świadomości historycznej, ale także do uczczenia pamięci tych, którzy oddali swoje życie za Polskę.

Statuetkę odebrała z rak Arkadiusza Gołębiewskiego pani Iwona Koperska – przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Statuetka Przyjaciela Festiwalu NNW

Galę zakończyła niespodzianka. Z inicjatywy dyrektora Festiwalu NNW Arkadiusza Gołębiewskiego została wręczona statuetka Przyjaciela Festiwalu dla wiceprezydenta Sieradza Rafała Matysiaka.

Uroczystość zakończył koncert polskiej muzyki filmowej w wykonaniu uczniów, absolwentów, nauczycieli i przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sieradzu.

Uroczystość zakończył koncert polskiej muzyki filmowej w wykonaniu uczniów, absolwentów, nauczycieli i przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Sieradzu.

„Gdybym się jeszcze raz urodził, też bym walczył z komuną” – w Sieradzu Festiwal NNW nagrodził lokalnych bohaterów

Organizatorzy Retrospektywy w Sieradzu: Stowarzyszenie Scena Kultury oraz Miasto Sieradz.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego  oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Partnerem Wydarzenia jest Województwo Łódzkie.

Polecane artykuły

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuj Czytaj więcej