Kolejni zasłużeni w walce o wolność uhonorowani w Łochowie

przez Monika Tarka-Kilen

Ojczyzna, Wiara i Patriotyzm – te wartości były podkreślane podczas uroczystości wręczenia w Łochowie Drzwi do Wolności w czasie Gali Retrospektyw Festiwalu NNW. Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci od początku swojej działalności honoruje ludzi zasłużonych dla polskiej wolności. „Wręczane dziś statuetki to dowód naszej pamięci” – mówiono ze sceny łochowskiego MiGOK. 

Drzwi do wolności to wyróżnienie przyznawane za odwagę oraz poświęcenie bohaterom “drugiego planu”, wspierającym działaczy podziemia niepodległościowego oraz solidarnościowego. W Łochowie otrzymali je:

  • Ks. prałat mgr. Tadeusz Osiński. W czasie swojej długoletniej posługi kapłańskiej w kraju, jeszcze za czasów PRL oraz później, również zagranicą, współpracował i współpracuje ze środowiskami kombatanckimi oraz środowiskami polonijnymi i patriotycznymi. Jest kapelanem Światowego Związku Żołnierzy AK Okręgu Warszawa Wschód.                                                                                                 Po odebraniu nagrody , dziękując mówił, że nigdy nie należy się poddawać w walce o wolność i najważniejsze wartości. 
  • Krzysztof Szymański – rolnik i opozycjonista. W latach 80 był jednym z organizatorów strajków solidarnościowych i struktur Solidarności rolników indywidualnych na terenie powiatu węgrowskiego. W 1982 r. został zatrzymany za posiadanie ulotek i dotkliwie pobity przez funkcjonariuszy SB, MO i ORMO a potem osadzony na 3 miesiące w więzieniu na ul. Rakowieckiej w Warszawie. Po wyjściu, jako jedyny w PRL, dzięki swojej nieugiętej postawie doprowadził do aresztowania i skazania w 1983 r. kilku swoich oprawców.                                                                                                                           Odbierając nagrodę opowiedział o tych trudnych dla niego momentach, ciężkim pobiciu, pobycie w szpitalu i późniejszej walce o godność. Choć, jak zaznaczył, nie udało się skazać wszystkich oprawców, ma satysfakcję, że się nie poddał, choć wszyscy wokół mówili, że to sprawa z góry przegrana. Nie ugiął się i do dziś jest z tego dumny. Mówił o tym, że Ojczyzna, Wiara i Patriotyzm w jego życiu zawsze były i są najważniejsze.
  • Marek Zdzisław Tauter. 13 grudnia 1981 r. został internowany za “działalność antypaństwową” i osadzony w ośrodku odosobnienia na terenie więzienia w Iławie. W latach 80-tych wielokrotnie inwigilowany jako, jak napisano w aktach SB, “lider jawnej struktury Solidarności w Zakładzie Zespołów Napędowych w Wyszkowie”. Należał w tym czasie do najbardziej aktywnych działaczy Solidarności w tym mieście.                                                                                                                 Wyróżnienie odebrał pan Waldemar Sobczak – działacz Solidarności z lat 80-tych, który podkreślał znaczenie walki pana Marka dla lokalnej społeczności.

W czasie uroczystości przemawiali burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, wicestarosta powiatu węgrowskiego Marek Renik, dyrektor MiGOK Artur Lis oraz dyrektor Festiwalu NNW Arkadiusz Gołębiewski. Podkreślano konieczność przekazywania historii młodszemu pokoleniu. Potrzebę nauki wartości i patriotyzmu. Wszyscy byli zgodni, że należy w to włożyć najwięcej wysiłku, serca i zaangażowania. Potrzebni są tez do tego ludzie pełni pasji.

Dziękowano Festiwalowi NNW za ciężką pracę nad zachowaniem i przywoływaniem pamięci o świadkach historii. Podkreślano, że o bohaterach i ich czynach należy mówić głośno. Trzeba ich przywoływać dopóki jeszcze żyją oni lub ich najbliżsi. Z drugiej strony, Arkadiusz Gołębiewski zaznaczył, jak ważne jest zaangażowanie społeczności lokalnych, które powinny pamiętać o swoich bohaterach i pamięć o nich pielęgnować. O znaczeniu historii w małych ojczyznach, gdzie lokalni bohaterowie są mieszkańcom szczególnie bliscy.

Uroczystość zakończył piękny koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Piotra Rafałko przy akompaniamencie Mariusza Dubrawskiego. To była muzyczna podróż przez historię polskich żołnierzy, opowiedziana popularnymi wśród nich piosenkami, od czasu ułanów do powojennej drogi żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego. 

Patronat Narodowy w stulecie Odzyskania Niepodległości nad Festiwalem NNW objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. Organizatorem Retrospektyw festiwalu jest Stowarzyszenie Scena Kultury i Miejski i Gminny Ośrodek Kultury. Partnerami byli Miasto i Gmina Łochów, Archiwum Państwowe.  Projekt Dofinansowany  jest przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

Polecane artykuły

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuj Czytaj więcej