Ogólnopolski konkurs Murale Pamięci „Dumni z Powstańców”

przez Monika Tarka-Kilen

Do 31 marca szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą zgłaszać swój udział w konkursie Murale Pamięci „Dumni z Powstańców”. Projekt ma na celu zainspirowanie młodych ludzi do organizacji lokalnych wydarzeń historycznych upamiętniających obchody 160. rocznicy Powstania Styczniowego.

Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu pomysłu na organizację lokalnego wydarzenia o charakterze historycznym, kulturowym, artystycznym lub edukacyjnym przyczyniającego się do popularyzacji wiedzy na temat Powstania Styczniowego. W programie należy uwzględnić oficjalne odsłonięcie okolicznościowego muralu. Dodatkowo trzeba zgłoszenie uzupełnić o orientacyjny kosztorys wydarzenia z uwzględnieniem środków finansowych w wysokości do 5 000 zł brutto oraz doc zdjęcia i dokładny opis ściany zewnętrznej należącej do uczestnika konkursu, na której miałby powstać okolicznościowy mural.

Każdy uprawniony do uczestnictwa w konkursie może przesłać tylko jedno zgłoszenie konkursowe. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są wyłącznie drogą mailową na adres: edukacja@pokoleniakolumbow.pl. tytuł maila: KONKURS DLA SZKÓŁ / pełna nazwa zgłaszanej placówki

Zwycięzcy i nagrody

Organizator przewiduje wybór 2 zgłoszeń konkursowych najlepiej ocenionych przez komisję konkursową. Nagrodą w konkursie jest wykonanie przez organizatora na ścianie wskazanej w zgłoszeniu konkursowym okolicznościowego muralu (projekt zostanie wybrany wspólnie) oraz pokrycie kosztów organizacji wydarzenia otwarcia do kwoty 5000 zł.

Źródło: MEN, mat.pras.

Polecane artykuły

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuj Czytaj więcej