W Sejnach otwarto Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów

przez Monika Tarka-Kilen

Muzeum Kresów Rzeczypospolitej Obojga Narodów otwarto w Sejnach. Siedzibą muzeum jest wyremontowany zabytkowy klasztor podominikański. 

W ramach muzeum powstały cztery wystawy stałe oparte na materiałach multimedialnych, które tworzą cykl Muzeum Kresów Wschodnich:

  • „Historia Kresów Wschodnich” – opowiadająca o historycznych ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej i ich mieszkańcach;
  • „Wielokulturowość Kresów Wschodnich” – ukazująca wzajemne relacje kulturowe oraz religijne między przedstawicielami różnych grup narodowych, etnicznych i wyznaniowych w regionie;
  • „Ludzie Kresów Wschodnich” – prezentująca opowieść o znanych i nieznanych obywatelach Kresów i ich wpływie na dzisiejszy obraz kultury, literatury, nauki;
  • „Mitologia Kresów Wschodnich” – ukazująca nie tylko mity, ale także ich recepcję w sztuce, literaturze, myśli politycznej oraz pamięci historycznej.

W ramach projektu przygotowano także interaktywne scenariusze lekcji muzealnych, które poprzez interakcje będą edukowały zarówno dzieci, jak i dorosłych. Scenariusze zawierają elementy warsztatów, gry terenowej, rywalizacji i design thinking.

Źródło: gov.pl, mat.pras.

Polecane artykuły

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuj Czytaj więcej