“Ideały nie umarły” – dziewięciu bohaterów nagrodzonych podczas Retrospektywy Festiwalu NNW w Starogardzie Gdańskim

przez Monika Tarka-Kilen

Dokument „Stanisław Helski. Dlatego” w reż Michała Torza – o opozycjoniście, którzy uderzył kamieniem generała Jaruzelskiego, film „1939. Oblężenie Warszawy” w  reż. Eugeniusza Starky’ego pokazujący dramat mieszkańców Warszawy z września 1939 roku oraz uroczyste uhonorowania lokalnych bohaterów – rozpoczęły 11 października w Starogardzie Gdańskim dwudniowe Retrospektywy 15. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW. „Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW od początku jest miejscem, gdzie honorujemy ludzi zasłużonych dla polskiej wolności” – mówił dyrektor Festiwalu Arkadiusz Gołębiewski. 

Retrospektywa to nie tylko projekcje filmów ale także spotkania z lokalnymi bohaterami i okazja do uhonorowania opozycjonistów czy cichych bohaterów drugiego planu walki o polskość i wolność. Nie inaczej było w Starogardzie Gdańskim, gdzie wręczone zostały Drzwi do Wolności i Sygnety Niepodległości. Była okazja do spotkania z świadkami historii. „Taki jest Festiwal NNW. Nie kończy się w Gdyni. Trwa przez cały rok, w Polsce i zagranicą. Zaraz po festiwalu ruszamy w Polskę pokazywać festiwalowe filmy i odnajdywać, przypominać, wyłuskiwać i nagradzać świadków historii. Niektórzy z nich przez lata żyli w cieniu. Dzięki prowadzonym w czasie Retrospektyw warsztatom filmowym pokazujemy młodzieży jak szukać rodzinnych historii, jak je utrwalać i jak je poznawać” – powiedział Arkadiusz Gołębiewski. „Festiwal NNW nazywam festiwalem patriotycznym. To jest jedna z najprzyjemniejszych imprez, na której staram się pojawiać. Cieszę się, że festiwal już od kilku lat jeździ po kraju, głównie do małych i średnich miast a szczególnie, że w tym roku zdecydował się na organizację Retrospektywy w jednym z najważniejszych miast Pomorza i Kociewia. To wyjątkowy moment, w historii tej ziemi,  bo zaledwie dziewięć dni temu obchodziliśmy po raz pierwszy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939 r.” – mówił obecny na gali Retrospektywy wiceminister kultury Jarosław Sellin. 

Sygnety Niepodległości – wyróżnienie przyznawane świadkom historii bohatersko walczącym o wolność oraz niepodległości kraju otrzymali w Stargardzie Gdańskim:

  • Albin Ossowski – pochodzący ze Starogardu żołnierz Armii Krajowej. Aresztowany przez Niemców przeżył brutalne śledztwo na Pawiaku. Więziony w obozach koncentracyjnych, po wyzwoleniu we Włoszech wstąpił do II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Zagrał główną rolę w filmie Michała Waszyńskiego „Wielka droga” u boku Ireny Renaty Bogdańskiej, czyli późniejszej zony generała Andersa – Ireny Anders.
  • Wanda Bortkiewicz ps. „Basia”, „Barbara Zakrzewska”, łączniczka i sanitariuszka m.in. oddziału pod dowództwem por. Antoniego Burzyńskiego „Kmicica” a potem i mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Aresztowana w 1946 r., ofiara brutalnego śledztwa

Statuetkę wręczył dyrektor Festiwalu NNW Arkadiusz Gołębiewski a odebrał syn pani Wandy pan Jerzy Bortkiewicz. `”Mama ucieszy się z nagrody, ale jeszcze bardziej z tego, że te ideały, które jej patronowały, pozwalały przeżyć i przetrwać, czyli Bóg, honor i ojczyzna, nie umarły. Mama wierzy w to, że młode pokolenia, jej następcy, będą dalej uważały, że  takie wartości, jak wolność, niepodległość i wiara chrześcijańska są najważniejsze i będą o nie dbać”

  • por. Edward Ciupak ps. „Mały” żołnierz NSZ  i zgrupowania Oddziałów mjr. Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. Po ujawnieniu w 1947 został aresztowany i  skazany na 15 lat więzienia. Po 8 miesiącach objęła go amnestia. Resort bezpieczeństwa aresztował go ponownie w 1962 r. , został został skazany na 5 lat więzienia. Jest członkiem Rady Naczelnej Związku Żołnierzy NSZ. Uczestniczy w licznych spotkaniach z młodzieżą przekazując etos Polskiego Podziemia Niepodległościowego. 

Statuetkę wręczył konsul generalny Węgier w Gdańsku dr Pál Attila Illés  a odebrała pani Grażyna Stolc – nauczycielka historii i wiedzy o społeczeństwie, od lat działająca na rzecz upamiętniania bohaterów walk o wolność i niepodległość  Polski.

  • por. Stefan Dulko ps. „Bliski” – weteran walk o wolność i niepodległość  Polski. W styczniu 1951 roku założył na terenie Lęborka niepodległościową „Polską Organizację Zbrojną”. Do aresztowania przez UB w lipcu 1951 roku w ramach tej organizacji gromadził zapasy broni i amunicji, organizował akcje ulotkowe przeciwko władzy komunistycznej. Po aresztowaniu przez funkcjonariuszy UB był bestialsko torturowany i katowany. Skazany odsiadywał wyrok przez 5 lat w więzieniu dla Młodocianych Więźniów Politycznych w Jaworznie. 

Statuetkę wręczył pan minister Jarosław Sellin.

  •  Zbigniew Has ps. “Wilczek”. W trakcie II Wojny Światowej był świadkiem Rzezi Wołyńskiej. służył w szeregach Zrzeszenia „WiN” jako łącznik, zwiadowca oraz kolporter prasy i amunicji. Brał udział w akcjach sabotażowych i dywersyjnych przeciwko aparatowi bezpieczeństwa PRL.  Jest członkiem Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość oraz Światowego Związku Żołnierzy AK. Z jego inicjatywy powstał na Cmentarzu Komunalnym w Słupsku Krzyż Wołyński, ufundował tablice upamiętniające „Żołnierzy Wyklętych” .

Statuetkę wręczył major rezerwy Jarosław Waliński – działacz społeczny, inicjator wydarzeń patriotycznych na ternie ziemi kociewskiej

Drzwi do wolności otrzymały osoby zaangażowane w upamiętnienie tragicznych losów bohaterskich pomorskich kolejarzy – tych, dzięki którym Niemcy nie zdołali nocą z 31 sierpnia na 1 września 1939 roku opanować mostu w Tczewie. Zginęło wtedy blisko 40 osób – zgładzonych w odwecie razem ze swoimi rodzinami. To były jedne z pierwszych cywilnych ofiar II wojny światowej. Laureatami Drzwi do wolności zostali:

  • Zbigniew Kończewski – opozycjonista, współorganizator strajków z sierpnia 1980 roku, uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej. Współzałożyciel Tajnego Kolejowego Komitetu Koordynacyjnego Obszaru Północnego, kolporter prasy podziemnej. Zatrzymany w 1983, aresztowany, zwolniony z pracy i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. W 1988 roku zaczął współorganizować , razem z pozostałymi wyróżnionymi, uroczystości w rocznicę wybuchu II wojny światowej w Szymankowie i Tczewie ku czci pomordowanych Kolejarzy i Inspektorów Celnych. 

Statuetkę wręczył dr Pál Attila Illés – konsul generalny Węgier w Gdańsku. „Dzięki ojcu i jego opowiadaniom poznałem wydarzenia, które miały miejsce w Szymankowie. Opowiadał mi o tym w tajemnicy. Miałem 10-15 lat. Marzeniem była msza żałobna w tym miejscu, w którym było przecież śmietnisko. I odbyła się msza, dzięki kolejarzom i ich pamięci” – mówił pan Zbigniew odbierając uhonorowanie. 

  • Zbigniew Olszewski – działacz opozycji antykomunistycznej. Od sierpnia 1980 r. członek Solidarności, kolporter prasy podziemnej, współtworzył gazetkę „Lokomotywa” pismo okręgowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność. Od 1989 roku zostaje Przewodniczącym MKZ Tczew i zastępcą przewodniczącego Okręgowej Sekcji Kolejarzy.Od 1988 roku współorganizuje uroczystości w rocznicę wybuchu II wojny światowej w Szymankowie i Tczewie.

Statuetkę wręczył dyrektor Festiwalu Filmowego NNW Arkadiusz Gołębiewski

  •  Zbigniew Iwaniuk – działacz solidarności od 1980 r., uczestnik strajku w Stoczni Gdańskiej .W 1981 roku internowany w Iławie, dwa lata poźniej aresztowany. Inicjator i  współzałożyciel Tajnego Kolejowego Komitetu Koordynacyjnego Obszaru Północnego „Solidarności”, redaktor i drukarz podziemnych pism. W późniejszych latach przewodniczący Okręgowej Sekcji Kolejarzy „Solidarności” w Gdańsku . Od 1988 roku współorganizował uroczystości w rocznicę wybuchu II wojny światowej w Szymankowie i Tczewie .

Statuetkę wręczył laureat ubiegłorocznej nagrody głównej Festiwalu Filmowego NNW – Złotego Opornika za film dokumentalny „1939. Oblężenie Warszawy” reżyser Eugeniusz Starky.  

  • Jacek Prętki – opozycjonista antykomunistyczny, działacz Solidarności. kolporter pism podziemnych w Tczewie. Brał udział w zbieraniu składek i organizowaniu pomocy materialnej dla represjonowanych tczewskich działaczy. Obecnie wiceprzewodniczący Organizacji Międzyzakładowej „Solidarności” PKP Cargo w Gdyni. Członek Zarządu regionu Gdańskiego NSZZ “Solidarność”   Współorganizator uroczystości w Tczewie i Szymankowie.

Statuetkę wręczył minister Jarosław Sellin. „Znamy się od lat bo co roku spotykamy się na uroczystościach w Szymankowie. Jest przedstawicielem tego najmłodszego pokolenia, które w lata 80-tych zaczęło działalność opozycyjną i za to mu dziękujemy” – mówił Sellin. „To dla mnie zaszczyt otrzymać statuetkę od Festiwalu, który mówi o niezłomnych, niepokornych i wyklętych”  powiedział pan Jacek Prętki. 

Podczas Gali wystąpiła grupa Pseudonim, która zaprezentowała kilka swoich autorskich patriotycznych piosenek.

W czwartek  ciąg dalszy Retrospektywy Festiwalu NNW . Pokazany zostanie film fabularny „Panna opętana” w reż. Macieja Pawlickiego – o legendarnej bohaterce Powstania Styczniowego Annie Pustowójtównie. Można też będzie zobaczyć dwa filmy dokumentalne w reż. Arkadiusza Gołębiewskiego o partyzantach i bohaterach niezłomnych  – „Inka. Zachowałam się jak trzeba” (o nastoletniej ikonie podziemnej walki zbrojnej po II Wojnie Światowej)  i „Kochankowie z lasu” (o partyzanckiej miłości).

Patronat Narodowy w stulecie Odzyskania Niepodległości nad Festiwalem NNW objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda. 

Organizatorem Retrospektywy festiwalu jest Stowarzyszenie Scena Kultury i Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim a Partnerem miasto Starogard Gdański 

Projekt Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

Polecane artykuły

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuj Czytaj więcej