Wielcy Polacy. Nowa wystawa Muzeum Narodowego w Krakowie

przez Administrator

7 września Muzeum Narodowe w Krakowie zainaugurowało nową wystawę prezentowaną w gmachu Muzeum Książąt Czartoryskich. Poświęcona ona została postaciom najwybitniejszych Polaków, których losy przedstawiono poprzez pryzmat rękopisów i druków należących do zbiorów Biblioteki Książąt Czartoryskich.

Pierwszą z postaci, którym poświęcona została wystawa jest Wincenty Kadłubek, biskup krakowski i autor pierwszej rodzimej kroniki. Jego dzieło powstałe na przełomie XII i XIII wieku na kolejne stulecia ukształtowało polską świadomość narodową i historyczną.

Kolejnym wybitnym Polakiem, którego dzieła obecne są na wystawie jest Mikołaj Kopernik, twórca heliocentrycznego modelu budowy wszechświata, opisanego w De revolutionibus orbium coelestium, dziele które zmieniło tradycyjne, ptolemeuszowskie postrzeganie astronomii i doprowadziło do gwałtownego rozwoju tej nauki.

Wśród prezentowanych zbiorów znajdują się również listy króla Jana III Sobieskiego do żony Marysieńki, pisane podczas wyprawy pod Wiedeń w roku 1683, będące świadectwem miłości łączącej królewską parę. Będzie można też zobaczyć wydany przez Tadeusza Kościuszkę Uniwersał Połaniecki, znoszący pańszczyznę i nadający chłopom wolność osobistą.

Istotne miejsce na wystawie zajmują wydania dzieł najwybitniejszych polskich pisarzy i poetów doby renesansu: Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja i Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Prezentowane będą jedne z pierwszych wydań ich pism w tym wydanie dzieła O poprawie Rzeczypospolitej z 1577 roku i Zwierzyniec Reja z 1562. Są one świadectwem żywego rozwoju polskiego drukarstwa i księgarstwa czasów zygmuntowskich, oraz implementacji na gruncie polskim idei i wzorców renesansowych.

Wśród postaci upamiętnionych przez organizatorów wystawy znajdują się też romantyczni wieszcze narodowi: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki i Zygmunt Krasiński, oraz bohaterowie narodowi okresu walk o niepodległość Polski, Kazimierz Pułaski, Józef Poniatowski i Józef Piłsudski.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 30 stycznia 2022 roku.

Polecane artykuły

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuj Czytaj więcej