Działacze polonijni z Ukrainy uhonorowani Drzwiami do Wolności podczas Retrospektywy NNW w Pułtusku

przez Monika Tarka-Kilen

„Ukraina walczy. Walczy bo pomaga jej taka siostra jak Polska” – można było usłyszeć podczas uroczystej Gali Retrospektywy Festiwalu NNW w Domu Polonii w Pułtusku 14 grudnia 2022 roku. Były łzy wzruszenia, Polacy z Ukrainy i ich rodziny, które w Domu Polonii schroniły się przed wojną. Drzwiami do Wolności Festiwalu NNW zostali uhonorowani działacze polonijni na Ukrainie. Gościem specjalnym był ukraiński reżyser Roman Brovko, który przyjechał do Pułtuska prosto z Kijowa.

Drzwi do wolności otrzymali podczas Retrospektywy NNW w Pułtusku: Antoni Stefanowicz – jeden z najmądrzej aktywnych działaczy polonijnych na Ukrainie, od 11 lat prezes Związku Polaków na Ukrainie – największego zrzeszenia organizacji polskich, działających przede wszystkim w centrum i na wschodzie kraju; Wanda Laskowska, założycielka Związku Polaków na Ukrainie; Aleksander Giedroyć – jeden z najbardziej aktywnych działaczy polonijnych na Ukrainie, założyciel i prezes działającego w Charkowie „Domu Polonii na Wschodzie”; Tamara Rodenko – aktywna działaczka polonijnych organizacji w Charkowie na Ukrainie, działająca na rzecz zachowania polskości, utrwalania historii, pomocy Polonii.

Ukraina walczy. Walczy bo pomaga jej taka siostra jak Polska. Gdyby nie Polska żołnierzom na Ukrainie byłoby trudno. Kiedy wiedzą, że ich żony i dzieci są bezpieczne, mogą spokojnie walczyć o przyszłość swojego kraju

– mówiła ze łzami w oczach pani Tamara Rodenko odbierając uhonorowanie. Z kolei pani Wanda Laskowska powiedziała

Dziękuję za docenienie mojej pracy. Moim jedynym marzeniem jest pokój na Ukrainie.

„Prawie milion Polaków, mówi się, że mieszka w Ukrainie. Mamy dzisiaj w Pułtusku działaczy polonijnych, członków zespołu Polanie znad Dniepru. To wyjątkowe spotkanie i wyjątkowy dzień dla naszej społeczności” – mówił podczas gali Retrospektywy Michał Kisiel dyrektor Domu Polonii w Pułtusku. „Mieszka u nas obecnie ponad 100 osób z Ukrainy i prawie 90 repatriantów z Kazachstanu. Naszą powinnością i obowiązkiem jest teraz pomóc tym, którzy uciekają przed wojną czy zamarznięciem” – dodał.

Gościem specjalnym Retrospektywy był ukraiński reżyser Roman Brovko, który dostał specjalne pozwolenie od władz w Kijowie na przyjazd do Polski. Opowiadał o swoim filmie „Zakazany”, który został pokazany na zakończenie gali. Uroczystość poprowadził Jacek Rozenek, z koncertem wystąpił zespół “Trzej przyjaciele z Pułtuska”.

Drzwi do wolności podczas uroczystej Gali Retrospektywy NNW w Domu Polonii w Pułtusku 14 grudnia 2022 roku otrzymali:

Wanda Laskowska – działaczka polonijna na Ukrainie, inicjatorka budowy kościoła w Korosteniu. Ponieważ początkowo to w jej domu odbywały się potajemnie Msze Święte, spotykały ją represje, sprawy sądowe w wyniku których otrzymała 12 wyroków. Założycielka i prezes Związku Polaków na Ukrainie. Działa na rzecz upowszechniania i utrwalania polskich tradycji i kultury, dba o zachowanie pamięci o polskich przodkach i utrzymanie polskich grobów na miejscowym cmentarzu, organizuje nauczanie języka polskiego.
Statuetkę wręczyli Arkadiusz Gołębiewski i ukraiński reżyser Roman Brovko.

Aleksander Giedroyć – jeden z najbardziej aktywnych działaczy polonijnych na Ukrainie. Założyciel i prezes działającego w Charkowie „Domu Polonii na Wschodzie”, powstałego w 2015 roku. Organizacja aktywnie zajmuje się promocją Polski i edukacją. Udziela wsparcia w sprawie wyjazdu członków Domu Polonii na stałe do kraju i znajdowania pracy. Aktywuje Polonię, organizuje dla Polaków mieszkających w Charkowie i okolicach pomoc w każdym zakresie życia. Pracuje na rzecz zachowania pamięci o Polakach – ofiarach totalitaryzmu na Charkowszczyźnie. Wiceprezes Fundacji “Polonia International” w Brukseli, współzałożyciel Fundacji „Polonia Gospodarcza Świata”, przedstawiciel Polish Nobility Association Foundation w Ukrainie.
W imieniu pana Aleksandra statuetkę odebrała pani Tamara Rodenko z domu Wiśniowiecka.

Tamara Rodenko z domu Wiśniowiecka – aktywna działaczka polonijnych organizacji w Charkowie na Ukrainie, działająca na rzecz zachowania polskości, utrwalania historii, pomocy Polonii. Aktywnie współpracuje przy projektach „Domu Polonii na wschodzie”. Od kilku lat działa na rzecz organizacji wyjazdów charytatywnych, edukacyjnych i wypoczynkowych dzieci i młodzieży z rodzin polonijnych do Polski oraz utrzymaniem kontaktów z rówieśnikami z Polski. Zorganizowała przyjazd do Polski 121 rodzin pochodzenia polskiego i Polaków z terenów objętych wojną z Charkowszczyzny a także 15 konwojów humanitarnych do Gromady Wysoczańskiej obwodu Charkowskiego (gdzie mieszkają osoby pochodzenia Polskiego i Polacy z Charkowa).
Statuetkę wręczył pan Michał Kisiel – dyrektor Domu Polonii w Pułtusku.

Antoni Stefanowicz – jeden z najbardziej aktywnych działaczy polonijnych na Ukrainie, od 11 lat prezes Związku Polaków na Ukrainie – największego zrzeszenia organizacji polskich, działających przede wszystkim w centrum i na wschodzie kraju. Związek skupia ponad 120 organizacji i liczy ponad 30 tys. członków, działa w 20 obwodach Ukrainy, w tym na zajętym przez Rosję Krymie oraz w kontrolowanych przez separatystów Ługańsku i Doniecku. Jednym z istotnych elementów działalności Związku jest edukacja, nauczanie języka polskiego, polskiej historii i kultury.

Drzwi do Wolności w imieniu pana Antoniego Sfefanowicza odebrał pan Michał – dyrektor Domu Polonii w Pułtusku a wręczyła pani Anna Majewska – dyrektor Liceum Ogólnokształcąego im. Piotra Skargi w Pułtusku.

Retrospektywy w Pułtusku trwały dwa dni. We wtorek i w Środę w LO im Piotra Skargi w Pułtusku odbyły się interaktywne warsztaty filmowe,  zostanły pokazane cztery filmy m.in. „Inka. Zachowałam się jak trzeba” – o nastoletniej ikonie podziemnej walki zbrojnej po II Wojnie Światowej. Poza tym młodzież mogła oglądać dwie wystawy: „O Misiu Wojtku” i zbrojnym podziemiu niepodległościowym na północnym Mazowszu. 14 grudnia w Zamku – Domu Polonii odbyły się bezpłatne pokazy filmów pokazywanych i nagradzanych w tym roku na Festiwalu filmowym NNW w Gdyni (m.in. „Ostatni rozdział” o bohaterskich żołnierzach Armii Andersa, „1939. Oblężenie Warszawy” o pierwszych dniach oblężenia stolicy w czasie II Wojny Światowej czy „Żwirko i Wigura. 15 dni chwały” o sukcesie i tragicznej śmierci asów polskiego lotnictwa Franciszka Żwirko oraz Stanisława Wigury i „Zakazany” w reż. Romana Brovko), spotkanie z ukraińskim reżyserem Romanem Brovko oraz Uroczysta Galę Retrospektywy .

Retrospektywy Festiwalu Filmowego NNW w Żurominie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

 

Polecane artykuły

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuj Czytaj więcej