Benefis nestora mazowieckich poetów ludowych Stefana Chojnowskiego w Gołotczyźnie

przez Monika Tarka-Kilen

W niedzielę – 24 kwietnia – w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie odbędzie się Benefis Stefana Chojnowskiego – rolnika, społecznika, a przede wszystkim poety. Wydarzenie będzie połączone z urodzinami nestora mazowieckich twórców ludowych. Jubilat tego dnia skończy bowiem 96 lat.

Organizatorami wydarzenia, które rozpocznie się o godz. 14:00 są: Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Związek Literatów na Mazowszu oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie.

Kim jest Stefan Chojnowski ?

Stefan Chojnowski urodził się. 24 IV 1926 r. we wsi Soboklęszcz, którą tak bardzo ukochał i do dziś tam mieszka. Zajmował się rolnictwem, jednak często podejmował działania jako społecznik. Zajmował się organizacją życia kulturalnego na wsi.

Od najmłodszych lat dużo czytał, zachęcany do tego przez ojca, który w latach międzywojennych był prenumeratorem kilku czasopism. Wiersze zaczął pisać po przeczytaniu Pana Tadeusza. Debiutował w 1946 r. na łamach „Trybuny Mazowieckiej”.

Jest autorem około 300 utworów poetyckich, wśród których są pieśni, piosenki ludowe, wiersze religijne, satyryczne, sztambuchowe, ballady, fraszki i erotyki. W swoich utworach poeta opisuje trud pracy rolnika, pejzaż wsi mazowieckiej, przemiany ekonomiczno-społeczne, wprowadza też wątki historyczno-patriotyczne i religijne. Jego utwory znajdują się w kilku antologiach współczesnej poezji ludowej jak np. w Antologii Jana Szczawieja (1967), oraz w kolejnych tomikach „Wieś Tworząca”. Jest autorem trzech samodzielnych tomików poezji.

Alina Kosienkowska we wstępie do tomu „W zieloności Mazowsza” o twórczości S. Chojnowskiego pisze:

Poeta z Soboklęszcz tworzy wiersze o kształcie tradycyjnym – stroficzne, rymowane, ale też dobrze radzi sobie z formą nowoczesną – bezrymową: niektóre liryki łączy z poezją także ich fragmentaryczność, niedokończoność, zawieszenie i myśli, niedopowiedzenie.

Wiersze Chojnowskiego prezentowane były w Polskim Radio i Telewizji. Sam poeta miał kilka spotkań autorskich podczas różnych imprez folklorystycznych. Nagradzany i wyróżniany na ogólnopolskich konkursach poetyckich. W 1990 r. otrzymał III nagrodę w konkursie poetyckim im. Jana Pocka a także ogólnopolską nagrodą im. Oskara Kolberga. Za swą działalność literacką i społeczną został także odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, odznaką „Za zasługi dla Województwa Ciechanowskiego”, odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”. Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Twórców Ludowych. W 2011 wyróżniony medalem „Pro Masovia”.

Na zdjęciach: Uroczystość wręczenia panu Chojnowskiemu a także dyrektorowi Festiwalu Filmowego NNW Arkadiuszowi Gołębiewskiemu, honorowego obywatelstwa gminy Sońsk.

Polecane artykuły

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuj Czytaj więcej