Festiwal NNW wręczył w Sońsku Sygnety Niepodległości i Drzwi do Wolności

przez Monika Tarka-Kilen

Polonezem Ogińskiego rozpoczęła się 28 maja Uroczysta Gala Retrospektywy Festiwalu NNW w Sońsku i Ojrzeniu. W OSP w Sońsku było bardzo uroczyście, ale także rodzinnie. To było święto społeczności, która dba o zachowanie pamięci o historii regionu, a przede wszystkim o ludziach, którzy tę historię tworzyli. Często niestety byli jej ofiarami, ale jak dzisiaj wszyscy udowodnili – nie zostali zapomniani.

Gośćmi wydarzenia były rodziny wyróżnionych bohaterów, przedstawiciele środowisk kombatanckich i wolnościowych Powiatu Ciechanowskiego, w tym członkowie Związku Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Mazowiecki, przedstawiciele władz samorządowych, oświaty, kultury, OSP i Koła Gospodyń Wiejskich:

Tradycyjnie, jak to się już od kilkunastu lat odbywa w ramach Retrospektywy NNW, wręczono Sygnety Niepodległości i Drzwi do Wolności, by przywrócić ale i zachować pamięć o lokalnych bohaterach.

Międzynarodowy Festiwal Niepokorni Niezłomni Wyklęci od początku jest miejscem, gdzie honorujemy ludzi zasłużonych dla polskiej wolności

– powiedział prowadzący galę Krzysztof Ziemiec, zapowiadając wręczenie honorowych statuetek.

Sygnetami Niepodległości uhonorowano w Sońsku :

śp. Eugeniusza Kruszyńskiego – więźnia politycznego skazanego w 1948 roku.
W imieniu uhonorowanego statuetkę odebrał syn Sławomir Kruszyński z rąk Jarosława Muchowskiego – wójta gminy Sońsk

Rodzinę Kurach wysiedloną tuż po wojnie za działalność przeciw władzy ludowej na Prusy. Rodzina ucierpiała także w czasie II wojny światowej.
Statuetkę wręczył Arkadiusz Gołębiewski – dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego NNW a odebrała w imieniu rodziny Magdalena Brzezińska.

śp. Jana Józefowicza pseudonim „Sroka” – od 1943 roku w NSZ, potem w NZW na terenie gminy Sońsk., aresztowanego w 1948 roku, skazanego przez komunistyczny sąd na karę 10 lat więzienia.
Statuetkę wręczyli Arkadiusz Gołębiewski i Mirosława Kołakowska sołtys Sońska a odebrali w imieniu śp. Jana Józefowicza – syn Stanisław z żoną Dorotą.

śp. Józefa Grabowskiego – ochotnika w Powstaniu Styczniowym 1863 r. , który jako zaledwie 20-latek został ranny w bitwie pod Mieszkami. Zmarł od odniesionych ran.
Sygnet Niepodległości wręczył Jarosław Pachulski a odebrał symbolicznie ks. kan. Krzysztof Jaroszewski

śp. Bronisława Pachulskiego – uczestnika wojny z bolszewikami po I WŚ, w czasie II WŚ więźnia obozów koncentracyjnych – w Działdowie, KL Dachau i w końcu KL Auschwitz, gdzie został zamordowany w 1941 r.
Statuetkę odebrali Jarosław, Marek i Janusz Pachulscy – wnukowie uhonorowanego a wręczył ją ksiądz Włodzimierz Maruszewski.

Drzwiami do Wolności Festiwalu NNW uhonorowano w Sońsku:

śp. Jadwigę i Dionizego Makowskich za udzielanie schronienia księdzu proboszczowi Stefanowi Buczyńskiemu oraz Mieczysławowi Wrońskiemu z Marus.
Statuetkę wręczył dr Krzysztof Kasprzak a odebrała Maria Makowska.

śp. Stefana Rydzewskiego – przewodniczącego KZ „Solidarność” POW w Sońsku, wieloletniego druha OSP i pasjonata, który opisał 630 lat dziejów gminy Sońsk w celu przekazania wiedzy następnym pokoleniom.
Statuetkę wręczyła Magda Janiszewska p.o. dyr. Szkoły Podstawowej w Sońsku wraz z Panem Zbigniewem Tolsdorfem prezesem OSP Sońsk a odebrała w imieniu śp. Stefana Rydzewskiego żona Marlena Rydzewska

Stefana Chojnowskiego – poetę, pisarza , patriotę, działacza społecznego i rolnika, współtwórcę pierwszego środowiska twórczego w powiecie ciechanowskim.
Statuetkę wręczył Arkadiusz Gołębiewski a odebrała w imieniu uhonorowanego – Dorota Nasierowska dyr. GOK w Gołotczyźnie

Uroczystą cześć gali zakończył koncert w wykonaniu dzieci i młodzieży. Uczniów przygotowała pani Joanna Narel. Zgrała kapela szkolna ze SP w Sońsku, zespoły: Białe Wilki i Czarne Koty. Zespoły na co dzień grają i ćwiczą w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołotczyźnie

Obszerne biogramy uhonorowanych znajdą państwo na stronie internetowej Festiwalu NNW.

Gośćmi wydarzenia byli m.in.: Jarosław Muchowski – wójt gminy Sońsk, przedstawiciele duchowieństwa: ks. kan. Krzysztof Jaroszewski, proboszcz parafii pw. św. Wita, Modesta i Krescencji ks. Włodzimierz Maruszewski, Magda Janiszewska – p.o. dyr. Szkoły Podstawowej w Sońsku, Monika Sepczyńska – zastępca dyr. Szkoły Podstawowej w Sońsku, Iwona Ostrowska – dyr. Szkoły w Ojrzeniu, Dorota Nasierowska – dyrektorka Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie, Robert Kołakowski – dyrektor Muzeum Szlachty Polskiej w Ciechanowie. Pojawiły się też Bożena Tolsdorf i panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Sońsku, które pomogło w organizacji gali oraz Mirosława Kołakowska – sołtys Sońska. Nie mogło zabraknąć gospodarza obiektu w którym odbyła się gala – Zbigniewa Tolsdorfa, prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej oraz strażaków OSP Sońsk

Uroczystą cześć gali zakończył koncert w wykonaniu dzieci i młodzieży. Uczniów przygotowała do występów pani Joanna Narel. Zgrała kapela szkolna ze SP w Sońsku oraz grupy młodzieżowe Białe Wilki i Czarne Koty. Zespoły na co dzień grają i ćwiczą w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołotczyźnie

———————————–

Organizatorem Retrospektywy w Sońsku i Ojrzeniu było Stowarzyszenie Scena Kultury oraz Gmina Sońsk.

Projekt współfinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030

Partnerem Wydarzenia były Powiat Ciechanowski, Gmina Sońsk, Gmina Ojrzeń, Gminny Ośrodek Kultury w Gołotczyźnie, Ochotnicza Straż Pożarna w Sońsku, Szkoła Podstawowa im. Szczepana Dobosza w Sońsku, Szkoła Podstawowa im. Polskich Medalistów w Ojrzeniu oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Sońsku.

Partnerami medialnymi były Czas Ciechanowa i Katolickie Radio Diecezji Płockiej.

 

 

Polecane artykuły

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuj Czytaj więcej