Pomnik Żołnierzy Niezłomnych stanął we Wrocławiu. Tłumy na odsłonięciu pomnika

przez Monika Tarka-Kilen

Warto tam być, zaglądać, fotografować, udostępniać. Piękny i sugestywny Pomnik Żołnierzy Niezłomnych powstał we Wrocławiu. Inicjatorem powstania jest zaprzyjaźnione z Festiwalem Filmowym NNW Centrum Historii Zajezdnia. Uroczyste odsłonięcie pomnika miało miejsce 8 maja 2024 roku i przyciągnęło tłumy.

Tym samym, zakończyły się 14-letnie starania o jego powstanie. Podświetlane szklane figury Niezłomnych stanęły na specjalnie przygotowanym skwerze na Hubach. W uroczystości odsłonnicia monumentu wzięli udział żołnierze AK i osoby represjonowane. Pomnik stoi na skwerze między ulicami Borowską, Dyrekcyjną i Glinianą. Przedstawia dziewięć postaci żołnierzy niezłomnych zatopionych w szklanych bryłach. Jak mówią twórcy monumentu:

“Z tęsknotą za wolnością w oczach, próbują iść w różnych kierunkach”

Pomnik w symboliczny sposób obrazuje sytuację całego pokolenia, które po 1945 r. znalazło się w dramatycznej sytuacji.

Nie dane im było normalnie żyć i pracować dla Polski. Jedni – prześladowani przez przyniesioną na sowieckich bagnetach władzę – zostali wypchnięci poza nawias społeczeństwa, inni – nie godząc się na komunistyczną rzeczywistość, podjęli z bronią w ręku nierówny bój o wolną Polskę i ginęli na polu walki, w zasadzkach czy mordowani w komunistycznych katowniach, również we wrocławskim więzieniu przy ul. Kleczkowskiej

– mówi dr Andrzej Jerie dyrektor Centrum Historii Zajezdnia.

Mury więzienia przy ulicy Kleczkowskiej były niemym świadkiem zbrodni komunistycznych popełnionych na żołnierzach i działaczach niepodległościowych okresu powojennego. Na terenie zakładu stracono m.in. Ludwika Marszałka ps. “Zbroja” – ostatniego kierownika wrocławskiego okręgu W i N oraz Helenę Motykównę ps. “Dziuńka” – żołnierkę oddziału Otta, która wsławiła się m.in. udziałem w ataku na pociąg przewożący czerwonoarmistów.

Prof. Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej mówił podczas czwartkowej uroczystości:

Za walkę o wolną suwerenną Polskę prowadzoną w warunkach, w których zwyciężyć nie było można, żołnierze niezłomni zapłacili cenę najwyższą. Komuniści pozbawili ich prawa do życia, prawa do własnego grobu, a nawet prawa do pamięci o nich. Ten najpiękniejszy w Polsce i poruszający w swoim kształcie oraz symbolice pomnik jest wyrazem naszej pamięci o Żołnierzach Niezłomnych.

Tłumy na uroczystości odsłonięcia pomnika Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu

W uroczystości odsłonięcia Pomnika Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu 2 czwartek wieczorem wzięły udział tłumy mieszkańców Wrocławia i wielu kombatantów oraz gości z całej Polski. Pomnik odsłoniła uroczyście mjr Wanda Kiałka, łączniczka i sanitariuszka 5. Wileńskiej Brygady AK, uczestniczka operacji „Ostra Brama”, sanitariuszaę powojennego oddziału Sergiusza Kościałkowskiego „Fakira”, więźniarka Workuty, po zwolnieniu z zesłania w 1956 roku mieszkankę Wrocławia.

Budowa pomnika i prace związane z zagospodarowaniem terenu zostały sfinansowane ze środków Gminy Wrocław oraz z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autorami projektu i wykonawcami pomnika są artyści: Tomasz i Konrad Urbanowiczowie z renomowanej pracowni Archiglass. W efekcie, na Hubach powstał pięknie zagospodarowany skwer, którego 60 procent powierzchni zajmuje zieleń, a pozostała część jest wyłożona kostką granitową, na której stoi maszt i szklane monumenty

Źródło: Facebook, Centrum Historii Zajezdnia.

Polecane artykuły

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuj Czytaj więcej