“Człowieka trzeba mierzyć miarą serca” – słowa Jana Pawła II są ponadczasowym drogowskazem

przez Monika Tarka-Kilen

Papież Jan Paweł II w ciągu ponad 26 lat pontyfikatu opublikował dokumenty i wygłosił przemówienia, które oblicza się na 85 tys. stron druku. Wiele z zawartych w nich myśli stało się powszechnie znanymi cytatami i sentencjami.

Podczas 102 pielgrzymek zagranicznych i 142 podróży po Włoszech Jan Paweł II wygłosił ponad 3 tys. homilii i przemówień. W czasie swojego pontyfikatu opublikował 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji i 42 listy apostolskie. Jego wystąpienia trafiały do milionów ludzi na całym świecie. Prezentujemy wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II, które są ponadczasowe i mogą stanowić wskazówkę dla nas i kolejnych pokoleń.

Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!.

– Inauguracja pontyfikatu, 1978 r.

Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!.

– Homilia, Warszawa 1979 r.

Człowieka (…) nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie.

– Homilia, Warszawa, 1979 r.

Krzyż znaczy: miłość nie zna granic – rozpocznij od tych, którzy są najbliżej ciebie i nie zapominaj o tych, którzy są najdalej.

– Nieszpory europejskie, Wiedeń, 1983 r.

Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

– Przemówienie na Okęciu, 1983 r.

Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie.

– Homilia, Warszawa, 1983 r.

Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.

– Spotkanie z młodzieżą, Jasna Góra, 1983 r.

Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania.

-List do młodych całego świata, 1985 r.

Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować.

– Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk, 1987 r.

Miłość to zadanie, które Bóg wciąż nam wyznacza, może po to, by zagrzewać nas, abyśmy stawiali wyzwania losowi.

-Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk, 1987 r.

Dla chrześcijanina sytuacja nigdy nie jest beznadziejna. Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei. To nas wyróżnia.

– Homilia, Gdańsk, 1987 r.

Eucharystia to jest przede wszystkim ta świadomość: jestem miłowany, ja jestem miłowany. Ja, taki jaki jestem.

-Słowo do młodzieży, Kraków, 1987 r.

Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm.

– Encyklika Centesimus annus, 1991 r.

Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków i ciągle na nowo się nawracać.

– Homilia, Skoczów, 1995 r.

Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha.

– Homilia, Gniezno, 1997 r.

Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze lub źle, na służbę dobra prawdziwego lub pozornego.

– Audiencja dla wiernych z Białorusi, 1998 r.

Dzisiaj potrzeba światu i Polsce ludzi mocnych sercem, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą, i błogosławieństwem ziemię zdobywają.

– Homilia, Sopot, 1999 r.

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca.

– Homilia, Sopot, 1999 r.

Ewangelia (…) to proroctwo o człowieku. Poza Ewangelią człowiek pozostaje dramatycznym pytaniem bez odpowiedzi.

-Książka Pamięć i tożsamość, 2005 r.

Źródło: dzieje.pl, edupage.org, lubimy czytać.pl, wikimedia commons.

Polecane artykuły

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuj Czytaj więcej