Imperialne obrazy Rosji i ZSRS w perspektywie polskiej w konkursie o Nagrodę im. Janusza Kurtyki

przez Monika Tarka-Kilen

Fundacja im. Janusza Kurtyki zainaugurowała VII edycję Konkursu o Nagrodę im. Janusza Kurtyki. Tematyka edycji przypadającej na 2023 r. brzmi: “W cieniu imperium. Imperialne obrazy Rosji i ZSRS w perspektywie polskiej”.

Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej edycji. Poprzednie edycje Konkursu pokazały, że proponowana przez Fundację problematyka może być traktowana bardzo szeroko, co stanowi ważny atut całego projektu.

Formą Nagrody jest przetłumaczenie zwycięskiej pracy na język angielski lub języki angielski i niemiecki, jej wydanie w uznanym wydawnictwie naukowym, a następnie promocja na rynkach zagranicznych. Zwieńczeniem Konkursu będzie uroczysta gala podczas dorocznego Przeglądu Przeszłość/Przyszłość w sierpniu 2023 r. Termin zgłoszeń upływa 17 marca 2023 r.

Adresatami Nagrody są polscy badacze dyscyplin humanistycznych, społecznych i prawnych, którzy są autorami prac naukowych nawiązujących do idei Konkursu oraz tematyki edycji w 2023 r.

W dotychczasowych edycjach zgłoszono do Konkursu 150 prac. Przyznano 6 Nagród im. Janusza Kurtyki oraz 2 Wyróżnienia. Zwycięskie prace – pióra Tadeusza Wolszy, Andrzeja Chwalby, Damiana K. Markowskiego – zostały przetłumaczone na języki angielski i niemiecki oraz wydane nakładem zagranicznych wydawnictw Carolina Academic Press i Peter Lang Verlag. Obecnie trwają prace nad przekładami kolejnych monografii autorstwa naszych Laureatów: Andrzeja Nowaka, Sławomira Dębskiego i Przemysława Benkena. Nawiązano na tym polu współpracę m.in. z wydawnictwem Routledge. Partnerzy oferują globalną sieć dystrybucyjną, a dzięki równoległym staraniom Fundacji, nowo wydane książki trafiły już do kluczowych bibliotek na różnych kontynentach. W tym celu koordynowana jest również dodatkowa kooperacja z organizacjami polonijnymi w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii czy Austrii.

Nagroda im. Janusza Kurtyki to wzmocnienie naukowego prestiżu oraz popularyzacja dorobku badacza poprzez spotkania promocyjne. Dzięki staraniom Fundacji, Laureaci brali udział w wykładach gościnnych, debatach czy sesjach tematycznych w Houston, Nowym Jorku, Chicago, Waszyngtonie, New Britain, Londynie, Berlinie, Ratyzbonie, Bonn czy Wiedniu. Do końca 2022 r. zorganizowano ponad 15 tego rodzaju spotkań we współpracy z zachodnimi uczelniami, instytutami bądź innymi ośrodkami intelektualnymi.

Źródło: Facebook

Źródło: Fundacja im. Janusza Kurtyki.

Polecane artykuły

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuj Czytaj więcej