2023 jest Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego

przez Monika Tarka-Kilen

19 kwietnia 2023 roku przypada 80. rocznica wybuchu Powstania w getcie warszawskim. W uchwale o ustanowieniu roku 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego Senat RP, w 80. rocznicę powstania w getcie warszawskim, oddał „hołd poległym oraz tym, którzy przeżyli i do końca swoich dni podnosili głos protestu przeciwko zbrodniczym planom zagłady narodu żydowskiego”.

W utworzonym w 1940 r. getcie warszawskim Niemcy zamknęli ponad 400 tys. Żydów. 22 lipca 1942 r. rozpoczęli ich deportację do niemieckiego obozu zagłady w Treblince (pow. Ostrów Mazowiecka, woj. mazowieckie), gdzie życie straciło niemal 300 tys. warszawskich Żydów.

19 kwietnia 1943 r. warszawscy Żydzi podjęli heroiczną walkę zbrojną z Niemcami. Wybrali śmierć z bronią w ręku. Powstanie kwietniowe było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie, bezprecedensową odpowiedzią na bestialstwo niemieckich nazistów, którzy postawili sobie za cel wymordowanie całego narodu.

Bohaterstwo tych, którzy stanęli naprzeciwko machiny zbrodni, było wyjątkowe. Kilkuset bojowców z Żydowskiej Organizacji Bojowej zrobiło wszystko, by usłyszał o nich świat.

Głosy Mordechaja Anielewicza, Miry Fuchrer, Tosi Altman, Arie Wilnera, Marka Edelmana, Miry Hajsndorf, Cypory Gunsztat, Cywii Lubetkin, Symchy Rotema, Pawła Frenkla i wielu innych wciąż wybrzmiewają. Jako obywatelki i obywatele Polski – kraju doszczętnie zniszczonego podczas II wojny światowej i noszącego po dziś dotkliwe ślady okupacji niemieckiej w wymiarze społecznym, kulturalnym czy infrastrukturalnym – mamy obowiązek stania na straży pamięci ofiar i podejmowania wszelkich działań uniemożliwiających powtórzenie się tej historii

– napisali senatorowie w uchwale. Zaznaczyli, że wierzą, iż ustanowienie roku 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego pozwoli nie tylko przywołać ich świadectwa, ale stanie się także okazją do refleksji nad powszechnymi w dyskursie wartościami takimi jak: bezpieczeństwo, dom, wolność, które uznajemy za oczywiste, ale ich prawdziwą wagę i znaczenie odkrywamy dopiero w chwili, gdy stają się zagrożone.

W getcie warszawskim powstaje muzeum upamiętniające zryw stołecznych Żydów. Otwarte zostanie w budynku dawnego Szpitala Dziecięcego im. Bersohnów i Baumanów, mieszczącym się pomiędzy ulicami Śliską i Sienną w Warszawie.

Źródło: senat.gov.pl.

Polecane artykuły

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuj Czytaj więcej