Uczestnicy wydarzeń w Gdyni w grudniu 1970 roku uhonorowani w Żukowie Drzwiami do Wolności

przez Monika Tarka-Kilen

Odśpiewaniem na stojąco pieśni „My pierwsza brygada” razem z zespołem Klazue Duo zakończyły się w piątek 2 grudnia 2022 roku Retrospektywy Festiwalu NNW w Żukowie na Kaszubach. Podczas Uroczystej Gali w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Żukowie Drzwiami do Wolności zostali uhonorowani uczestnicy protestów robotniczych na wybrzeżu w grudniu 1970r. Konrad Hugo Ałunowski oraz Sławomir Dzięgielewski a także Ksiądz Infułat Daniel Nowak, który działa na rzecz upamiętnienia niemieckiej zbrodni w Lesie Piaśnickim.

Dwa dni pokazów filmów i warsztatów filmowych zakończyła w piątek w Żukowie Uroczysta Gala Retrospektywy NNW, na której obecni byli uczniowie szkoły, pedagodzy, mieszkańcy Żukowa, pani dyrektor Gabriela Kowalska, wicedyrektorki pani Magdalena Rotter i Anna Darul, pan komandor porucznik Dariusz Demski – członek zarządu Związku Kombatantów i osób represjonowanych RP im. Danuty Siedzikówny, ale przede wszystkim uhonorowani i raz ich rodziny. Klauze Duo, który tworzą na co dzień Piotr Klauze wraz z córką Magdaleną Klauze ze stowarzyszeniem Michała Musiała, rozpoczęli galę utworem „Biały Krzyż”. Potem było jeszcze „Żeby Polska była Polską” czy „My pierwsza brygada” odśpiewana przez wszystkich na stojąco.

W czasie gali wręczone zostały Drzwi do Wolności, którymi od lat Festiwal Filmowe NNW honorujem ludzi zasłużonych dla polskiej wolności. W Żukowie otrzymali je:

Konrad Hugo Ałunowski – urodzony 16 maja 1948r., bohater protestów robotniczych na Wybrzeżu w grudniu 1970r. Był wtedy pracownikiem Przedsiębiorstwa Budowy Urządzeń Górniczych w Gdyni. Został członkiem Komitetu Strajkowego dla miasta Gdyni, występował jako łącznik między komitetem a zakładem pracy. Zadaniem członków komitetu było sporządzanie pism, odezw do robotników i mieszkańców Gdyni oraz ulotek informujących o sytuacji w mieście. Został aresztowany 15 grudnia tuż przed północą w Zakładowym Domu Kultury. Wraz z pozostałymi członkami komitetu został dotkliwie i brutalnie pobity przez funkcjonariuszy milicji obywatelskiej i zatrzymany przez kilka dni w areszcie śledczym w Wejherowie. Potem przez kilka lat za swoją działalność był szykanowany przez władze komunistyczne. Odmawiano mu prawa do paszportu uznając , że jako prowadzący kiedyś działalność antysocjalistyczną może przekazywać za granicą „fałszywe” informacje na temat wystąpień robotniczych grudnia 70 w PRL.

Statuetkę wręczyła Dyrektor ZSZiO pani Gabriela Kowalska – gospodarz naszego wydarzenia.

Sławomir Dzięgielewski – był pracownikiem Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. 15 grudnia 1970 r. brał udział w wiecu pod siedzibą Komitetu Miejskiego PZPR w Gdyni. Rankiem 17 grudnia 1970 r. w okolicy przystanku kolejki podmiejskiej Gdynia-Stocznia był świadkiem śmierci stoczniowców, do których strzelało wojsko. Zatrzymywał przejeżdżające samochody i prosił kierowców, aby zawozili rannych do szpitala. Później razem z innymi robotnikami udał się do centrum Gdyni i podczas pochodu niósł drzwi, na których leżały zwłoki zastrzelonego Zbigniewa Godlewskiego. W okolicy Urzędu Miasta grupa, w której znajdował się Sławomir Dzięgielewski została otoczona przez milicję i ORMO. Protestujący zostali zatrzymani, zakuci w kajdanki i wciągnięci do gmachu urzędu. Pan Sławomir był bity i kopany po całym ciele, obcięto mu włosy za pomocą tępego scyzoryka. W nocy został wypuszczony do domu. Oprawcy zastraszyli Dzięgielewskiego mówiąc mu, aby nikomu nie opowiadał, co go spotkało w gmachu Urzędu Miasta, bo w przeciwnym razie zostanie zwolniony z pracy i trafi do więzienia. W wyniku pobicia przez „nieznanych sprawców” doznał zespołu stresu pourazowego oraz deformacji przedramion i stawów łokciowych. Po powrocie do zdrowia zaangażował się w działalność opozycyjną. Zajmował się kolportażem nielegalnych ulotek i broszur. Kilkakrotnie był zatrzymywany przez MO. Podziemna działalność Sławomira Dzięgielewskiego trwała do 1974 roku.

Statuetkę wręczył reżyser Jarosław Krychowiak a odebrał w imieniu Sławomira Dzięgielewskiego komandor porucznik Dariusz Demski – członek zarządu Związku Kombatantów i osób represjonowanych RP im. Danuty Siedzikówny.

Ksiądz Infułat Daniel Nowak – kapelan i współzałożyciel Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka powstałego w 1996 roku, które działa na rzecz upamiętnienia zbrodni w Lesie Piaśnickim. W tym miejscu od października 1939r. do początków kwietnia 1940r. niemieccy okupanci przeprowadzili szereg zbiorowych egzekucji zabijając ponad 14 tys. Polaków, głównie przedstawicieli inteligencji polskiej z Pomorza Gdańskiego. Jest kustoszem Sanktuarium bł. Alicji Kotowskiej i Towarzyszy. Jego staraniem wzniesiono nową kaplicę oraz odnowiono masowe groby w Lesie Piaśnickim.

Retrospektywy Festiwalu Filmowego NNW w Żukowie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
Projekt współfinansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Polecane artykuły

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Akceptuj Czytaj więcej